Bison Tix konstruktielijm 325 gram

Artikel 3 van 3
€ 16,99 (inclusief btw)

Productomschrijving

  • Toepassing: Lijmen
  • Materiaal van doeloppervlak: Steenachtig


Bison Konstruktie Tix Koker 325 gr Hoogwaardige tixotrope, transparante 1-component polyurethaan houtlijm voor binnen en buiten. Watervast en vullend. Hecht ook op metaal, beton en kunststof. Voldoet aan eisen EN 204 D4.

Specificaties

ProductProductsoortProductnummerGewicht productHoogte productLengte productBreedte productType(nummer)Merk

Konstruktielijm
722790
325 gr
23.0 cm
5.0 cm
5.0 cm
Tix
Bison

AlgemeenVormKant-en-klaarTypeKleurKleurfamilie

Vloeistof
Ja
Overig
Transparent
Transparant

GebruikToepassingsgebiedVochtbestendigMinimale verwerkingstemperatuurMaximale verwerkingstemperatuurToepassingMinimale temperatuurbestendigheidMaximale temperatuurbestendigheidMateriaal van doeloppervlak

Binnen, Buiten
Ja
5.0 °C
20.0 °C
Lijmen
-20.0 °C
125.0 °C
Steenachtig

Technische kenmerkenOverschilderbaarDichtheidFlexibel

Ja
1.12 g/ml
Ja

Etiket informatie

GevarenaanduidingenGevaar  H332: Schadelijk bij inademing.H315: Veroorzaakt huidirritatie.H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanweziH411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
VoorzorgsmaatregelenP101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P342+P311 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Ideal
  • Garnstudio

Openingstijden

Maandag 13:00 - 18:00

Dinsdag 09:00 - 18:00

Woensdag 09:00 - 18:00

Donderdag 09:00 - 21:00

Vrijdag 09:00 - 18:00

Zaterdag 09:00 - 17:00

 

Hobbemastraat 5

8932 KZ Leeuwarden

Tel: 058-2155414

© 2014 - 2024 Breiparadijs | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel